Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring


Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zal de verzekeraar willen weten hoe groot de kans is dat u er daadwerkelijk een beroep op gaat doen. Schat hij de kans dat u inderdaad arbeidsongeschikt wordt, erg hoog in, dan kan hij de verzekering weigeren.
Hij baseert zijn schatting op de gezondheidsverklaring die u moet invullen op het moment dat u de verzekering aanvraagt. Gaat het om een verzekerd bedrag dat hoger is dan 32.000 euro voor het eerste ziektejaar en 22.000 euro vanaf het tweede jaar, dan mag hij een medische keuring eisen.

De gezondheidsverklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Komt de verzekeraar er later achter dat u iets hebt verzwegen, dan kan hij weigeren uit te keren. Dit is geen loos dreigement. Er zijn gevallen bekend dat een verzekeraar een uitkering weigerde aan iemand met hartklachten omdat deze had verzwegen dat hij ooit rugklachten had gehad!

Bij de gezondheidsverklaring mogen vragen worden gesteld over uw medische verleden, maar geen vragen over eventuele erfelijke ziekten die u of u familieleden zouden kunnen hebben.

Wanneer de gezondheidsverklaring bij de verzekeraar aanleiding geeft tot twijfel, mag hij alsnog een medische keuring eisen.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.