Alternatief voor de WAZ


De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is opgeheven op 1 augustus 2004. Een zelfstandige die arbeidsongeschikt werd, kreeg dankzij de WAZ een – overigens weinig riante – uitkering.
Er is niets voor de WAZ in de plaats gekomen. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de opvolger van de WAO, is er alleen voor werknemers. Natuurlijk is er de bijstand, maar dat is een uitkering op het absolute minimumniveau. Bovendien houdt de bijstand ook rekening met het inkomen van uw partner en met uw vermogen.

Wil een zelfstandige zich indekken tegen het risico dat hij tijdelijk of permanent niet kan werken, dan is het enige alternatief voor de WAZ dat hij heeft: een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een particuliere verzekeraar.

Voor sommige zelfstandigen is het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering lastig. Dat geldt voor mensen met een handicap, een chronische ziekte of mensen die een zware operatie hebben gehad. De verzekeraar kan u in zo’n geval weigeren of een hogere premie vragen. Voor deze zelfstandigen is een speciale  ‘alternatieve verzekering’ in het leven geroepen.

Wie al een WAZ-uitkering had, houdt die. Voor alle anderen is het enige alternatief voor de WAZ een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.