Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid


Iemand met een handicap of een chronische ziekte kan problemen ondervinden als hij zich wil verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar kan hem weigeren of een hogere premie eisen. Dat kan ook als hij in het verleden ernstige klachten heeft gehad. Voor deze groep is een ‘alternatieve verzekering' of ‘vangnetverzekering' in het leven geroepen. Dit is een standaardverzekering onder de volgende voorwaarden:
- De (fiscaal aftrekbare) premie bedraagt tussen 2.000 en 2.500 euro per jaar.
- Alleen wie langer dan twee jaar arbeidsongeschikt blijft, heeft recht op een uitkering. De eerste twee jaar moet hij zelf overbruggen.
- De uitkering geldt alleen voor wie na die twee jaar volledig (80-100 procent) en duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering bedraagt 11.500 euro bruto per jaar.
- Wie nog geen vijf jaar verzekerd is, heeft hoogstens vijf jaar recht op een uitkering. Wie al meer dan vijf jaar verzekerd is, houdt zijn uitkering tot zijn 65e.

De alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is een minimale voorziening. Wie tegen een hogere premie een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, is waarschijnlijk beter af.

De alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid moet binnen drie maanden na de start van de onderneming worden afgesloten. Veel starters hebben overigens een alternatief in de vorm van een vrijwillige WIA-verzekering.
Ook ex-WAZ-verzekerden mogen gebruikmaken van de alternatieve verzekering. Dit zijn de mensen die een WAZ-uitkering ontvingen, maar die uitkering na een herkeuring zijn kwijtgeraakt. Nu pakken ze hun oude beroep weer op.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.