Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s


Sinds 1 augustus 2004 moet een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zelf zorgen dat hij verzekerd is tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Op die datum kwam een eind aan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) - en daarmee aan de situatie dat de overheid zorgde voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De enige overheidsvoorziening waar de arbeidsongeschikte DGA nu nog recht op heeft, is de bijstand. Maar weinig DGA's zullen daar iets voor voelen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA's wordt door een groot aantal verzekeraars aangeboden. Sommigen doen dat als ‘losse' verzekering, anderen als onderdeel van een pensioenverzekering, waarin ook ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen geregeld worden. Als u kritisch wilt vergelijken, ontkomt u er niet aan om ook uw pensioen, en dat van uw nabestaanden, tegen het licht te houden. U moet de beste combinatie van die drie zien te vinden.

Voor startende ondernemers bestaat overigens de mogelijkheid op vrijwillige basis de verzekering op grond van de ziektewet of de WAO voort te zetten. Wilt u dat, neem dan contact op met het UWV.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA's biedt vaak wat extra faciliteiten, zoals gratis medische onderzoeken, hulp van een arbeidsdeskundige, preventieadviezen, ongevallendekking of een uitkering bij zwangerschap. Een reden temeer om zorgvuldig te vergelijken en niet over één nacht ijs te gaan als u kiest.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.