Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep


De beoefenaars van het vrije beroep vormen een bont gezelschap. Een advocaat, een notaris, een deurwaarder, een accountant, een ontwerper, een architect, een vertaler, een tandarts, een loods - het zijn allemaal beoefenaars van een vrij beroep.

Eén ding hebben ze gemeen: als ze langdurig ziek worden of niet meer kunnen werken, valt hun hele inkomen weg. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep is pure noodzaak.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep doet vaak meer dan alleen geld uitkeren. Vrijwel allemaal bieden ze hulp als de verzekerde weer aan het werk wil. Sommige verzekeringen bieden hulp en bemiddeling bij het zoeken naar een nieuw beroep als terugkeer naar het oude beroep niet meer kan. Soms zijn de kosten van het kantoor ook meeverzekerd. Kijkt u dus niet alleen naar de premie!

Veel verzekeringsproducten worden aanbevolen of zelfs aangeboden door de beroepsvereniging. Dit betekent echter nog niet automatisch dat het ook het goedkoopste of het beste product is. Kritisch vergelijken met andere verzekeringen is nog steeds geen overbodige luxe.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.