Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers


Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Vroeger bestond een soortgelijke wet voor ondernemers: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Die wet is in 2004 opgeheven. Tegenwoordig moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een particuliere verzekeraar.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is maatwerk. U kunt binnen zekere grenzen zelf kiezen wat u onder de verzekering laat vallen en wat niet. Een greep uit de mogelijkheden:
- Wilt u een uitkering op het niveau van 70 procent van uw laatstverdiende inkomen? Of misschien meer?
- Wilt u de mogelijkheid van uitval wegens zwangerschap meeverzekeren?
- Stel: uw bedrijf is voor u te belastend geworden. Zijn de kosten van omscholing meeverzekerd?
- Wilt u de AOV combineren met een ongevallenverzekering of met een pensioenvoorziening?

De ene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is dus de andere niet. Natuurlijk betekenen al deze mogelijkheden ook verschillende premies.

En bent u misschien een startende ondernemer? Veel verzekeraars bieden starters een premiekorting aan!


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.