Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer


Op 1 augustus 2004 kwam een eind aan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Sindsdien moet de zelfstandige ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een particuliere verzekeraar.

De zelfstandige ondernemer kan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering geheel op maat laten maken.
- Hij kan kiezen voor een uitkering op het niveau van 70 procent van het laatstverdiende inkomen of hoger.
- Hij kan kiezen of hij een uitkering krijgt als hij voor 25 procent arbeidsongeschikt is geworden, maar hij kan die grens ook ophogen.
- Hij kan kiezen tussen een uitkering als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen en een uitkering als hij geen passende arbeid meer kan verrichten.

Dan kan hij ook nog kiezen voor een paar extraatjes, bijvoorbeeld:
- Stel: het bedrijf is voor hem te belastend geworden. Zijn de kosten van omscholing meeverzekerd?
- Wil hij de mogelijkheid van uitval wegens zwangerschap meeverzekeren?

Ook een combinatie van een AOV met een ongevallenverzekering of met een pensioenvoorziening behoort tot de mogelijkheden.

Natuurlijk betekent de ene variant een andere premie dan de andere.

Voor wie net begint als zelfstandig ondernemer is er goed nieuws. Veel verzekeraars geven starters een premiekorting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.