Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering


Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de verzekeraar in twee gevallen een medische keuring eisen. Ten eerste als het gaat om een verzekerd bedrag dat hoger is dan 32.000 euro voor het eerste ziektejaar en 22.000 euro vanaf het tweede jaar. Ten tweede als de verzekeraar onvoldoende houvast heeft aan de gezondheidsverklaring.
Het is niet zo gebruikelijk, maar ook de kandidaat-verzekerde kan een keuring eisen. Stel bijvoorbeeld: de verzekeraar hecht te veel belang aan de rugklachten die u ooit hebt gehad en wil uw rug uitsluiten van de verzekering. Dan kunt u een onafhankelijk arts nog eens naar uw rug laten kijken. De verzekeraar is overigens niet verplicht het advies van die arts op te volgen.

Een medische keuring moet worden verricht door een onafhankelijke arts, niet door uw eigen huisarts. De vragen die de keuringsarts stelt en het onderzoek dat hij doet, moeten verband houden met het doel van de keuring: het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

U hebt het recht de uitslag van de keuring in te zien vóór de verzekeraar die krijgt. U kunt vragen de uitslag niet door te sturen als u verwacht dat de verzekeraar u op basis daarvan niet zal accepteren. De verzekering gaat dan uiteraard niet door, maar als u een volgende keer moet antwoorden op de vraag of u ooit een verzekering is geweigerd, kunt u met een gerust hart ‘nee' invullen. U kunt eventueel ook op eigen kosten een andere arts een herkeuring laten uitvoeren.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.