Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal maatwerk. U kunt voor een groot deel zelf uw polisvoorwaarden bepalen. Zo kunt u kiezen of de verzekering stopt op uw 65e of eerder, of u het risico van tijdelijke uitval wegens zwangerschap wilt meeverzekeren, enzovoort.

Een heel belangrijke keus is de volgende vraag:

Verzekert u zich tegen ongeschiktheid voor uw eigen beroep of tegen arbeidsongeschiktheid in het algemeen?

Kiest u voor ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, dan is het keuringscriterium als u uitvalt: ‘Kunt u uw eigen beroep nog wel uitoefenen?’ Bent u advocaat, dan gaat het er alleen maar om of u nog wel als advocaat kunt werken. Misschien kunt u nog wel werken als juridisch adviseur, maar dat telt niet. U krijgt een uitkering omdat u niet meer als advocaat kunt werken.
Bij een dergelijke verzekering hoort vanzelfsprekend een hoge premie.

Het wordt een ander verhaal als u zich verzekert op basis van ‘passende arbeid’. Kunt u niet meer werken als advocaat, maar nog wel als juridisch adviseur, dan vergoedt uw verzekeraar soms wel de kosten van omscholing (ook dat hangt af van de door u gekozen polisvoorwaarden…). Maar nu is het keuringscriterium anders. U krijgt geen uitkering.
Bij deze verzekering hoort een aanzienlijk lagere premie.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.