Vervanging WAZ


Op 1 augustus 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) opgeheven. De WAZ was een verplichte verzekering voor ondernemers. Het begrip ‘ondernemer' werd ruim geïnterpreteerd. Ook een ‘beroepsbeoefenaar' - en dat kan een arts zijn, een accountant of zelfs een predikant - viel onder de WAZ.
Een ondernemer die arbeidsongeschikt werd, had een jaar na dato recht op een uitkering. Die uitkering bedroeg maximaal 70 procent van het minimumloon. De Belastingdienst inde de premies. Op het moment dat de wet werd afgeschaft bedroeg de premie 8,8 procent van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2196.

De mensen die op 1 augustus 2004 een WAZ-uitkering kregen, krijgen die nog steeds. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor de uitkering. Verder is de wet definitief verleden tijd.

Wat is er voor de WAZ in de plaats gekomen? Er is geen vervangende wet gekomen. De ondernemer die zich wil verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, dient een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar. Zo'n verzekering geldt als vervanging van de WAZ.

Wie geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, kan hooguit nog een beroep doen op de bijstand als hij niet meer in staat is om te werken.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.