Vrijwillige WIA-verzekering


Sinds de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is afgeschaft, moet een ondernemer zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De WIA, de opvolger van de WAO, is geen optie. Die is er alleen voor werknemers.

Voor zo’n verzekering kan hij terecht bij een particuliere verzekeraar. Die mag iemand weigeren als het risico te groot is dat hij inderdaad arbeidsongeschikt wordt. Dat geldt bijvoorbeeld als de ondernemer een chronische ziekte heeft of heeft gehad. Voor zulke ‘ondernemers met een vlekje’ is er een alternatieve verzekering.

Startende ondernemers kunnen een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten. Zij zetten dan de WIA-verzekering voort die ze eerder hadden als werknemer. De verzekeraar is in dat geval het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV kijkt niet naar de gezondheidstoestand van de verzekerde. Iedereen die aan de criteria voldoet, wordt geaccepteerd.

Die criteria zijn:
- De ondernemer moet vóór hij zijn onderneming begint minstens een jaar lang verplicht verzekerd zijn geweest tegen arbeidsongeschiktheid, via de WIA of de WAO. Dit geldt dus voor starters die hun onderneming beginnen vanuit een baan in loondienst. Het geldt ook voor starters die eerder een WIA-, WAO- of WW-uitkering hadden.
- De ondernemer moet zich binnen vier weken na de start van zijn bedrijf of na afloop van de verplichte verzekering bij het UWV melden.

Voor ondernemers die de verzekering op grond van de ziektewet willen voortzetten, geldt precies dezelfde regeling.
Ook mensen die een paar jaar in loondienst in het buitenland willen werken, kunnen trouwens een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.