WAO aanvullende verzekering


De vroegere WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid) gaf een relatief hoge uitkering en keerde evenredige percentages uit aan mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren.
Toen de regeling in de jaren negentig langzaam werd uitgekleed, ontstonden de WAO-hiaatverzekeringen, bedoeld om het verschil tussen de uitkering volgens de oude en volgens de nieuwe regeling te overbruggen.

De opvolger van de WAO is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Die hanteert niet alleen strengere voorwaarden voor een uitkering, maar maakt bovendien een duidelijk onderscheid tussen werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn geworden (die krijgen 75 procent van het laatstverdiende loon) en werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Die laatste categorie krijgt geen volledige compensatie. Wie meer dan 65 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen, krijgt helemaal niets.

Het staat iedere werknemer echter vrij bij een particuliere verzekeraar een aanvullende verzekering af te sluiten tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een soort individuele voortzetting van de WAO-hiaatverzekering dus. Daarbij zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt:
- bijverzekering tot 70 procent van het laatstverdiende salaris;
- idem tot 80 procent;
- uitkering vanaf 25 procent arbeidsongeschiktheid;
- idem vanaf 35 procent;
- enzovoort.

Kortom: wie een aanvullende verzekering afsluit, neemt een verzekering op maat.


Sitemap
  WAO aanvullende verzekering
  Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: gezondheidsverklaring
  Medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Alternatief voor de WAZ
  Alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
  AOV voor zelfstandige ondernemers
  AOV-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het vrije beroep
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig ondernemer
  De voordeligste arbeidsongeschiktheidsverzekering
  FinanciŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  Polisvoorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering: Keuringscriteria
  Premie AOV-polis
  Vervanging WAZ
  Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
  Vrijwillige WIA-verzekering
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA s
 
Zet de zorgen van u af.
Vul de offerte in
en laat de rest aan ons over.